Princip odvodňování materiálu pomocí odvodňovacích vaků

plnění odvodňovacího vaku

Plnění vaku

Kal (nebo jiný zvodněný materiál) je načerpán do odvodňovacího vaku.

Do čerpaného kalu je za účelem zlepšení efektivity odvodnění a zajištění čistoty oddělené vody přidáván přesně dávkovaný flokulant.

 

proces odvodnění

Odvodnění materiálu

Voda odtéká přes stěny vaku, který je ušit ze speciálně navržené a vyrobené textilie. Ve vaku zůstává zachyceno až 99 % všech pevných látek ze zvodněného materiálu.

Po odvodnění kalu sníží vak svůj objem, tudíž do vaku lze dočerpat další kal a tím maximálně využít jeho kapacitu.

Odtokovou vodu je možné zachytávat a dále využívat.

ztuhnutí sušiny

Následné využití

V odvodňovacím vaku zůstává jen odvodněný materiál. Objem odvodňovaných kalů může být snížen oproti původnímu stavu.

Po naplnění může být vak využit jako celistvý prvek např. při rekultivaci krajiny, vytváření zábran a podobně. Další možností je rozříznutí geotextilie a zpracování samotného odvodněného sedimentu způsobem, který odpovídá povaze původního materiálu (pro zavezení pozemku zeminou, uložení na skládku, ...)

Přečtěte si více o využití textilií Geotube® v oblasti rekultivace krajiny a v oblasti odvodňování kalů.

Ukázka celého systému pro odvodňování sedimentu pomocí vaků

Těžba a zpracování sedimentu v odvodňovacích vacích
 1. Těžba sedimentu

  Kal je obojživelným strojem odsáván ze dna nádrže a pomocí tlakové hadice je čerpán dál.

 2. Homogenizace sedimentu

 3. Flokulační stanice

  Přečtěte si více o flokulačních stanicích >>

 4. Plocha pro vaky

  Podívejte se, jak správně připravit plochu pro odvodňovací vaky >>

 5. Odvodňovací vaky

 6. Zpětná voda

  Voda odtékající z vaků může být dále využívána.

Ukázka plnění odvodňovacího vaku sedimentem

průběh plnění odvodňovacího vaku sedimentem

 • Plovoucí sací bagr čerpá kal ze dna řeky.
 • Kal je potrubím z bagru přiváděn přímo do odvodňovacího vaku.
 • Voda odtékající přes stěny vaku je zachytávána a odvedena zpět do říčního toku.
 • Materiál ve vaku postupně snižuje svůj objem a vytváří tak prostor pro dočerpání dalšího kalu.

Poznámka: snímky byly pořizovány v 10minutových intervalech

Proces vyvločkování zvodnělého materiálu

kádinky s materiálem a vodou po odvodnění

 • Vzorek vlevo obsahuje materiál, který byl čerpán a je bez přidaného flokulantu.
 • Po přidání a zamíchání flokulantu dojde k vyvločkování pevného materiálu a k oddělení vody (prostřední vzorek).
 • V pravém vzorku je voda, která je z odvodňovacího vaku vylučována, pevný materiál ve vaku zůstává.
PLOSAB youtube kanál