Naše služby

ruční odvodňovací vak kádinka s čistou vodou projektová dokumentace kádinky strojní odvodňovací technologie

Ve spoluprací se specialisty od výrobce nabízíme kompletní servis při přípravě a realizaci projektů.

 

Laboratorní testy

Zajišťujeme proces vzorkování dnových sedimentů - zpracování vzorkovacího plánu, odběr vzorků,  dokumentaci, chemické analýzy, vyhodnocení výsledků.

Zpracujeme studie s návrhem řešení pro možnosti využití odvodněného materiálu na orné půdě dle platné legislativy (vyhláška č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě).

Prvním krokem je vždy provedení pilotních testů účinnosti technologie odvodňování kalů. Na základě získaných poznatků lze následně určit kvalitu odtokové vody a sušiny, stanovit vhodný typ a rozměry vaků, dimenzovat potřebnou plochu a kalkulovat náklady.

V rámci procesu přípravy projektu je nutné znát co nejvíce informací o kalu, který je určen ke zpracování, o lokalitě, která má být vyčištěna, o technologii, na kterou mají odvodňovací vaky navazovat atd.

Pro správnou přípravu a kalkulaci projektu je nezbytné provést laboratorní testy materiálu určeného ke zpracování a testy účinnosti odvodnění. Za tímto účelem odebereme minimálně 50 litrů materiálu.

Následně provedeme test reakce materiálu na vhodný flokulant a zjistíme jeho optimální dávky.

Poté proběhne test účinnosti odvodnění. Vzorek kalu spolu s aplikovaným flokulantem bude nalit do ručního vaku, kde budeme sledovat rychlost odvodnění kalu a kvalitu fugátu v delší časové ose (cca 30 dní).

 

Návrhy technologie

Zajištujeme konzultační a poradenskou činnost v oblasti využití odvodňovacích vaků.

Připravíme návrhy vhodných technologií odvodnění na míru Vašemu projektu. 

Určíme vhodné flokulanty, správně dimenzované vaky, maximální odvodňovací kapacity, kterých lze v daných podmínkách dosáhnout, ...

 

Projekty

Zajišťujeme veškeré projekční práce spojené s odvodňovací technologií Geotube®. Zpracujeme projektovou dokumentaci a studie proveditelnosti.

Zastoupíme Vás v jednání s úřady a zajistíme potřebná povolení.

 

Prodej odvodňovacích vaků

Jako výhradní zástupce na českém a slovenském trhu nabízíme nejen služby, ale i prodej odvodňovacích vaků TenCate Geotube®.

 

Flokulační stanice

Nabízíme pronájem a prodej  flokulačních stanic. Pro velké projekty vyrobíme flokulační stanici přesně podle určených parametrů.

Flokulační stanice je zařízení, které slouží k přípravě roztoků a zajišťuje přesné dávkování flokulantu.
Více informací o flokulačních stanicích >>

 

Další služby v oblasti těžby a zpracování sedimentu

 

Odvodňovací kontejnery

Odvodňovací kontejnery

Odvodňovací kontejnery využívající vaky Geotube® MDS™ - mobile dewatering system.

Flokulační stanice

Flokulační stanice

Nabízíme pronájem a prodej flokulačních stanic. Pro velké projekty vyrobíme flokulační stanici přesně podle určených parametrů.

Norná stěna s kalovou clonou

Norná stěna s kalovou clonou

Účelem norných stěn s kalovou clonou je zabránit rozplavování nerozpustných látek a zamezit znečištění vody.

PLOSAB youtube kanál