Pracovní postup při instalaci odvodňovacích vaků

Příprava plochy pro vak rozvinutí odvodňovacího vaku napouštění vaku odvoz sedimentu 

Příprava plochy pro odvodňovací vaky

Vaky umisťujeme vždy na rovnou plochu, kde sklon svahu nepřesahuje 0,5 %. Tuto plochu je nejprve nutné vyčistit od ostrých předmětů, které by mohly způsobit poškození nebo protrhnutí vaku.

V mnoha projektech již není třeba jiných úprav plochy a lze přistoupit přímo k manipulaci s vaky. Příkladem může být odvodňování kalů a sedimentu při obnově řečišť, kde se voda z vaků okamžitě vrací přirozenou cestou zpět do krajiny.

Pokud to povaha projektu vyžaduje, například kvůli okolní zástavbě nebo kontaminované odtékající vodě, je nutné provést několik dalších úprav:

  • Kolem celého prostoru pro vak vybudujeme dostatečně vysokou bariéru.
  • Instalujeme nepropustnou vrstvu vyspádovanou tak, aby bylo možné zachytávat všechnu odtékající vodu.

U menších projektů jsou alternativou k pevně vybudované ploše pro odvodnění ocelové přepravní kontejnery. Výhodou odvodňovacích kontejnerů je možnost snadného přemístění v případě potřeby.

 

Manipulace s vaky

Vak rozvineme a pomocí manipulačních popruhů vyrovnáme do vymezeného prostoru.

Vak připojíme k čerpacímu systému. Čerpání kalů do vaku může být kdykoli přerušeno a znovu obnoveno dle potřeby. Součástí čerpacího systému jsou spojky, tlakové hadice, ventil pro odběr vzorků odvodňovaného kalu a flokulační stanice.

Po naplnění s vakem naložíme podle záměru projektu, tedy například jej rozřízneme, odvezeme odvodněný materiál a umístíme nový vak.

PLOSAB youtube kanál