Odvodňovací kontejnery

Pro odvodňovací kontejnery využíváme kontejnerové vaky MDS (Geotube® MDS™ - mobile dewatering system).

odvodňovací kontejner s dřevěnou paletou a prázdným vakem kontejner umístěný na staveništi plnění kontejneru sedimentem odvodňovací kontejner a flokulační stanice voda odtékající z kontejneru

Odvodňovací vaky jsou vyráběny dle rozměrů Vašeho kontejneru.

Výhody odvodňovacích kontejnerů

Odvodňovací kontejnery jsou nejjednodušší systém pro velkoobjemové odvodňování vůbec.

K provozování odvodňovacích kontejnerů není zapotřebí speciální techniky, zcela postačí běžný kontejnerový nákladní automobil. Do procesu odvodňování mohou být zapojeny během jediného dne.

Kontejnery jsou rozměrově nenáročné, pro jejich instalaci není nutné vytvářet speciální prostory.

Navíc můžeme kontejner podle potřeb přemisťovat. Takto může být například jeden odvodňovací kontejner střídavě využíván na několika místech areálu nebo naopak hned nahrazen jiným v případě naplnění kapacity vaku.
Odvodněný materiál může být odvezen přímo v odvodňovacím kontejneru bez nutnosti překládky či další manipulace s vakem.

 

Oblasti využití kontejnerů

Díky své jednoduchosti a rychlosti nasazení jsou odvodňovací kontejnery využívány ve stavebnictví, v zemědělství, dále jako záložní odvodňovací systémy velkých podniků, ale i jako malé obecní čistírny odpadních vod.

 

Použití odvodňovacího vaku v kontejneru

Vak se rozprostře na dno kontejneru a napojí na plnící potrubí, kterým je do vaku čerpán materiál určený k odvodnění. Princip odvodnění je stejný jako u běžného vaku.

Výhodné je vak podložit „roštem“ tak, aby byl zajištěn odvod oddělené vody. V případě nutnosti zajistíme sběr vody pro další úpravy nebo využití.

Vak se plní do výše doporučené výrobcem a lze jej doplňovat v několika cyklech.

 

 

PLOSAB youtube kanál