Odvodňování kalů

linka s vysokorychlostní odstředivkou
Odvodňovací linka s vysokorychlostní odstředivkou
mobilní síťový pásolis
Mobilní síťový pásolis přepravovaný tahačem
plovoucí sací bagr
Plovoucí sací bagr čerpá kal ze dna nádrže
čerpání kalu přes vysokotlaké hadice
Čerpání kalu přes vysokotlaké hadice
odvodňování kalů při těžbě nerostných surovin
Odvodňování kalů během těžby nerostných surovin

Cílem odvodňování je snížení nákladů na skladování a manipulaci s kalem.

Odvodňováním odstraníme ze sedimentu co nejvyšší množství vody. Díky tomu zbylý materiál výrazně snižuje svůj objem a následná manipulace je pak snazší.

 

 

Způsoby odvodňování kalů

Odvodňování kalů přirozenou cestou

Pro přirozené odvodňování kalů jsou využívány kalové laguny. Jedná se o nádrže, do nichž je přiveden znečištěný sediment, který se zde usazuje, zatímco voda se odpařuje nebo odtéká přepadem dále.

K vybudování kalových lagun je vyžadována velká stavební plocha. Další nevýhodou je neměnná maximální kapacita pro odvodňování kalu.

 

Strojní odvodňování kalů

Odvodňovací linka s odstředivkou

Kal je na vibračním zařízení zbaven hrubých nečistot a shromažďován v homogenizačních nádržích, odkud se pak dávkuje do vysokorychlostních odstředivek. V odstředivkách dochází k oddělené pevné a kapalné složky kalu.

Tato linka je využívána v místech, kde není dostatek prostoru pro vybudování kalových lagun nebo uložení odvodňovacích vaků.

Mobilní pásolis

Mobilní síťový pásolis je převážen tahačem a slouží k dočasnému zapojení do procesu odvodňování kalů v situacích, kdy je vyžadováno rychlé navýšení kapacit.

 

Odvodňování kalů pomocí odvodňovacích vaků

Kal je čerpán do vaků, které jsou vyrobeny ze speciálně navržené textilie. Díky tomu zachytávají až 99 % všech pevných látek a veškerá voda odtéká přes stěny vaku pryč.

Odvodňovací kapacitu lze snadno navýšit připojením dalších vaků. Ty na sebe lze stohovat, takže není vyžadován další dodatečný prostor. Vaky lze též umístit do mobilních odvodňovacích kontejnerů.

Přečtěte si o principu odvodňovacích vaků >>

 

 

Obory využívající odvodňování kalů

Čistírny odpadních vod

Kal vzniká v různých fázích procesu čištění vody, správně navržený systém odvodňování kalů a kalového hospodářství tak může značně uspořit náklady.

 

Těžba nerostných surovin

Při procesu rozdružování hornin dochází k produkci kalu, který je následně třeba odvodnit pro pohodlnější manipulaci.

 

Průmysl

Z průmyslových technologií odtékají odpadní kaly, které je nutné zachytit a zpracovat. Odvodněním těchto kalů se opět výrazně snižují náklady na další manipulaci.

 

Obnova a údržba vodních ploch a toků

Vodní plochy jsou místem, kde přirozeně dochází k usazování kalu. Pro odkalování jsou využívány plovoucí sací bagry, které kal čerpají vysokotlakými hadicemi na břeh k dalšímu zpracování.

Při stavebních pracích u břehů je možné využít norné stěny s kalovou clonou, které zabraňují znečištění ostatních vodních ploch.

 

PLOSAB youtube kanál